Active profiles count : 1325575

Main page >> Science >> Natural Sciences >> Botanika

Botanikai alapfogalmak - A botanika fontosabb részterületeinek ill. botanikai kifejezések definíciói.

Botanikai szakfolyóiratok - Hazai és külföldi botanikai szaklapok.

Tudománytörténet, híres botanikusok - A hazai botanikai kutatást, a botanikai intézmények történetét, valamint híres hazai botanikusokat bemutató oldalak.

Zuzmók - Bár már nem a növényekhez soroljuk őket, azért mégis itt a helyük, hiszen minden botanász imádja őket... :)

On-line növényhatározás - Ha problémád van a növényhatározással, vagy egyéb botanikai kérdésed van, akkor az alábbi fórumokon kérhetsz segítséget. (Adott országban honos fajokat célszerű az adott ország fórumán meghatároztatni!)

Virtuális növényhatározók - A virtuális növényhatározók természetesen NEM helyettesítik a hagyományos határozókönyveket, de bizonyos esetekben kiegíszíthetik azokat ill. egyszerűbbé teszik a határozókulcsok megértését.

Etnobotanika (és a népi növényneveink) - A népi növényismeret vagy etnobotanika az „etnotudományok” között is kiemelkedő jelentőségű, valamint szorosan kacsolódik a botanikához ill. a természetvédelemhez, tájgazdálkodáshoz.

Védett növényfajok hazánkban - A hazai védett ill. fokozottan védett növényfajokhoz kapcsolódó oldalak.

Adventív növényfajok hazánkban - Hazánkban idegenhonos (adventív, inzáziós) növényfajokhoz kapcsolódó oldalak.

Egyes taxonokat bemutató oldalak - Speciális növénycsoportokat (pl. családokat, nemzetségeket) összefoglalóan bemutató oldalak.

Taxonómia - Jelenleg elfogadott fajnevek ill. szinoním elnevezések listái és egyéb nevezéktani információk.