Active profiles count : 1325575

Main page >> Policy >> Hungarian society, public life, politics >> Bunügy

A bűn, mint fogalom - A bűn olyan cselekedet, tevékenység, kijelentés, gondolat vagy éppen mulasztás, amit az adott erkölcsi norma tiltottnak, hibásnak, rossznak, vagy elmarasztalandónak tart. A bűncselekmény általában törvénybe ütközik.