Active profiles count : 1325575

Main page >> Training >> More Education >> erdeiiskola

Mi az erdei iskola? - Az erdei iskola olyan, a környezet adottságaira építő többnapos tanulási forma, ahol a tananyag szervesen összefügg a tanítás helyszínével. A tudás tárgya az iskola természeti környezete, amiről a tanulók ismeretbő

Kooperatív tanulási technikák - A kooperatív tanulás során a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy valamit megtanuljanak. Mivel tanulás közben kölcsönösen függnek egymástól, ez a stratégia fejleszti a gyermekek figyelmét, empátiáját

Projektmódszer - A projektmódszer olyan oktatási forma, ami egy cél elérését a valós életet reprezentáló tanulási tartalommal annak természetes tanulási környezetében valósítja meg. Ez az oldal erdei iskolák szervezői számára gyűjt p

Kommunikációs gyakorlatok - A kommunikációs gyakorlatok célja a kifejezőkészség fejlesztése, az efféle technikák tehát a közlést és a megértést segítik elő. Ez az oldal erdei iskolák szervezői számára gyűjt kommunikációs játékok

Környezettudatosság - A környezettudatosság a bioszféra állapotával és az emberiség környezetével kapcsolatos tájékozottságot és tudatos felelősségvállalást jelenti. Ez az oldal erdei iskolák szervezői számára gyűjti a legfontosabb

Turistaismeretek - A túravezetés és táborszervezés egyfajta szakma, amelynek ismeretei elsajátíthatók önképzéssel is. Ez az oldal erdei iskolák szervezői számára gyűjti a legfontosabb turistaismereteket.

Erdei iskola pályázatok - Ez az oldal erdei iskolák szervezéséhez segítséget biztosító pályázati lehetőségeket gyűjt pedagógusok és intézményeik számára.

Dél-Alföld - Ez az oldal hazánk dél-alföldi régiójának erdei iskoláit gyűjti, ami Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye intézményeit foglalja magában.

Pedagógus-továbbképzés - Ez az oldal erdei iskolák szervezéséhez szükséges és hasznos továbbképzési lehetőségeket gyűjt pedagógusok számára.