Active profiles count : 1325575

Main page >> Policy >> Hungarian society, public life, politics >> Érsek

Domonkos - Domonkos (Domokos) érsek volt az első esztergomi érsekünk

Oláh Miklós - Humanista főpap

Vítéz János - humanista főpap, Hunyadi Mátyás nevelője

Kollonich Lipót kora - Az esztergomi érsekség a 17. század végén.

Magyarországon - Érsekségek magyarországon

Egri érsekek - Legendás, sorsfordító tetteket végre hajtó egri érsekek

Veszprémi érsekek - Az érsekség története, látnivaló, az érsekek név szerint

Jelentős egyházmegyék Magyrországon - Érsekségek alá tartozó, jelentős egyházi helyszínek