Active profiles count : 1325575

Main page >> Culture >> Art >> Festomuvész

Expresszív festészet - Az expresszivitás voltaképp kifejezőerő, vagyis olyan művészeti minőség, amely azokra a műalkotásokra jellemző, amelyeknek különösen erős kifejezőereje van. Egyfelől az alkotó szubjektív megnyilatkozásai dominá