Active profiles count : 1325575

Main page >> music >> classical music >> gustavmahler

Gustav Mahler élete 1860-1880 - Kaliste (Kalischt) városában született, gimnáziumi éveit Jihlava-ban és Prágában töltötte, bécsi konzervatóriumban tanult tovább, ezt követően került a bécsi egyetemre, ahol Anton Bruckner és Julius Epstei