Active profiles count : 1325575

Main page >> Science >> Social Science >> forensics

Igazságügyi orvostan - Az igazságügyi orvostan nem a kriminalisztika része, önálló tudomány, amely azonban nélkülözhetetlen azon bűncselekmények nyomozásához és bizonyításához, ahol személyi sérülés vagy halál következett be.

Igazságügyi szakértők