Active profiles count : 1325575

Main page >> Familia >> Familia >> Népmese

Népmesegyűjtők - Népmesegyűjtők Magyarországon tevékenységüket külföldi hatásra (Grimm fivérek) kezdték meg. Az első kötetet Bécsben 1822-ben adták ki: Gaal György "Märchen der Magyaren" címen. E könyvben Gaal tizenkét n?

Bibliográfia - Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a népmese témájáról valóban milyen könyvek, és cikkek, tanulmányok jelentek meg, vagy arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott szerzőnek milyen művei megjelentek meg, vagy arra, hogy folyóirat

Mesefigurák - Népmesealakok, népmesék szereplői. Manó, tündér, szegény legény, királylány, legkisebb fiú, stb. - a mesék jótékony hatásukat akkor tudják a leginkább kifejteni, ha csonkítatlan, változatlan formában jutnak el a gyerekh

Székely népmesék - Székelyföld csodálatos... Ezt tudják mind, akik ott élnek és tudják azok is, akik már ellátogattak arra a szép vidékre. A közösség viszonylagosan zárt, így a székely népmesék megőrizték egyedi stílusukat. A mesé

Szláv, szlovák mesék - 1880 és 1883 között több, füzet formájú kötetben adták ki a szlovák népmeséket Prostonárodné slovenské povesti (Szlovák nemzeti népmesék) címmel, amelyek később, az első világháború után három vaskos kö

Oroszok meséi - Az orosz meséknél a mesemondás, mesei előadás formai stiláris vonásait tekintve az előadásmód és a stílus erős drámaiságról tesz tanúbizonyságot. Puskin meséi is népi gyökerekből születtek, érdemes elolvasni őket!

Videók - Videók népmesékről, ahol találkozhatunk az ébenfa lóval, a jóságos tündérrel, a szorgalmas és a rest lánnyal is, mindezt képi megjelenítéssel karöltve. Némelyik diafilm, némelyik rajzfilm, de érdemes megnézni őket.

Görög mitológia, római mondák - A mítosz szó a görög müthosz, azaz monda, mese, történet szóból ered. A mítosz egyrészt a világról alkotott különös elképzelést jelenti, hogy a földet szellemek, istenek lakják, irányítják, másr?

Afrikai történetek - Afrikai népmesék, így vall róluk Torday Emil: "Egész könyvre való mesét gyűjtöttem a négerek közt. De csak kevés volt közülük az én füleimnek szánva. Néger hallgatósága volt a meséknek. Én csak úgy leste

Törökök mesélik - Török mesék - nemcsak a török receptek izgalmasak, hanem a török népmesék világa is az, talán a legtöbben hallottunk Nasszreddin Hodzsáról, de az állatmeséik is nagyon szórakoztatóak, érdemes a kulináris élvezetek

Indiai, hindu népeké - Milyen az indiai népmese? Lenyűgözően sokszínű, mint a szivárvány. Bölcs, tanulságos az egyik. Furfangos és csavaros a másik. A harmadik meg európai észjárással alig-alig érthető. Néha azt a misztikus vallásoss?

Cigány mesék - A cigány mesékben fellelhető hagyománykincs magán viseli mindazon kultúrák hatását, amelyekkel a cigányok kapcsolatba kerültek az évszázadok során. A különböző kultúrákkal történő találkozás kölcsönösen alakíto

Ír, skót, kelta, germán legendák - Ír, skót mesék, kelta, germán mesék, mondák

Mese letöltés - Mese letöltés - általában mp3 formátumban tudunk letölteni hangos meséket, ahogyan egy népmesét régen terjesztettek.

Mongol történetek - A mondáknak, meséknek az alapmotívuma a belső-ázsiai vadászok és nomádok öröksége, de gyakran az ősi rétegtől szinte elválaszthatatlanul beépült a mongol hagyományba az idegen mesekincs is. A magyar népmesék egyik

Japán legendák - Talán a mesék a legalkalmasabbak arra, hogy egy nép lelkivilágát bemutassa, a japán mesék és legendák ma az olyan divatos anime filmekben élnek tovább, de alapjuk kétségtelen, hogy a népmesék világa.

Kínai nép meséi - Kínai mesék, legendák az írástudással rögzültek. A kor kultúráját, a történelmet ismerő írástudók módszeresen járták az országot, s mivel leereszkedtek a nép körébe, megismerkedtek meséikkel. Az írástudók e

Indián mesék - Az Indián mesék szereplői egyszerre emberek valamint állatok, akik az útjuk során kalandokba keverednek. Eljutnak sok érdekes helyre. Az utazás tulajdonképpen egy beavatás történet: mindenki sokat tanul az úton látottakból ?