Active profiles count : 1325575

Main page >> Science >> Natural Sciences >> Növény

Növénytan - Növényszervezettan - A növények (Plantae) az élőlények egyik nagy, több százezer fajt felölelő csoportja, rendszertani kifejezéssel országa. A növények összessége (a Föld teljes növényzete együttvéve) a flóra.

Edényes növények - Ph - Fáknak évelő, fás szárú növényeket nevezünk. Egy gyakori definíció szerint a fa olyan fás szárú növény, melynek egyértelmű csúcsdominanciával rendelkező központi hajtásából (törzséből) nőnek ki a fő

Nyitvatermők törzse ( gymnospermatophyta)

Növények felhasználása:mezőgazdaság - A mezőgazdaság a termelőszféra azon ágazata, amely magába foglalja a földművelést (növénytermesztést) és az állattenyésztést. A mezőgazdasági termelés folyhat önellátó, tőkés illetve kolle

Növények felhasználása:konyhában

Olajnövény, növényi olaj