Active profiles count : 1325575

Main page >> Training >> More Education >> Olvasás

Biblioterápia - A biblioterápia vagy irodalomterápia a művészetterápiák közé tartozó interdiszciplináris terápiás módszer, válogatott olvasmányok felhasználása pszichológiai problémák kezelésére, megelőzésére és személyiségfejl

Diszlexia - A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar. Fő tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől. Problémát oko

Édekességek az olvasásról - Az olvasást megszerettetni csak jó, érdekes olvasnivalókkal lehet. Ahhoz, hogy valakivel megszerettessük az olvasást, tudnunk kell, hogy az illetőnek milyen az ízlése, mi érdekli, és milyen könyvek vannak jelenle

Szövetségek és olvasókörök - Az olvasókörök a tagoknak szellemi hátteret nyújtanak, javasolnak, segítenek, de nem befolyásolnak, nem parancsolnak és nem bíráskodnak. Őrzik és művelik a népi kultúrát. Ösztönözik a professzionális m

Rendezvények és mozgalmak - "A könyv olyan könnyű drog, ami nem jár maradandó károsodással. Noha nem is veszélytelen, viszonylag gyorsan és eléggé észrevétlenül kialakul a függőség. Aki megszokta, hogy egy könyv mindig kéznél leg

Írás - Az íróknak két típusa létezik. Az egyik, aki magának ír, a másik a közönségnek. Míg az egyik az írást szerelemből műveli, addig a másik kizárólag pénzszerzést vár tőle. Természetesen a kettő közül bármelyik lehet csór?

Betű - A betű a beszéd közben használt egyes hangok írott vagy nyomtatott jele. A tipográfiában a betűkép egy betűtervsorozat, ami egy teljes ábécét alkot, és amelyet nyomtatásban vagy a számítógép képernyőjén meg lehet jeleníteni.

Olvasásszociológia - Az olvasói magatartás szerves része az emberek tevékenységrendszerének, egész életmódjuknak, az olvasáskutatás pedig szerves része a művelődéskutatásnak és a kultúrának. Az olvasásszociológia iránti érdeklődé

Olvasás a 21. században - Napjaink "forradalma" elsőként a hordozók forradalma: részint visszalépés, részint óriási ugrás előre. Mintha az emberiség újra felfedezné az egykori tekercsformát a képernyőről való olvasás által;

E-könyv technológia - Minden könyv, az anyagától függetlenül, egy kis kapu, amin - egy időre - át lehet lépni egy másik világba. Egy e-könyv olvasóval végtelen számú kaput hordhatsz magaddal, hogy átléphess. Bárhol. Bármikor. Bárhova.

Olvasókönyvek - A tankönyvpiac kialakulásakor a kiadók az eltérő módszerekhez készítettek olvasókönyveket. A kezdeti módszerbeli változatosság azonban az évek múltával alábbhagyott. A tanítók hol ezzel, hol azzal a módszerrel és kön

Gyorsolvasás - Ha gyorsan akarunk olvasni, a legjobb, amit tehetünk, hogy sokat olvasunk. Olvasási sebességünk mindenféle külön gyakorlatok nélkül javulni fog. Ha egy művet mindenképp gyorsan kell elolvasnunk, a legtöbb amit tehetünk, ha nem

Könyvvásárlás - Az új könyveket böngészni nagyon jók a különböző nagy könyvesboltok, a kinézett könyvhöz azonban rendszerint máshol olcsóbban is hozzájuthatunk. Ha a könyvet gyorsan szeretnénk megkapni, és nincs idők leértékelésr

Olvasást segítő eszközök - A könyvekre és az olvasásra sokan keresztet vetettek az utóbbi években, de egyelőre nem váltak be ezek a jóslatok. Bár az olvasási szokások átalakultak a digitális folyóiratok és az internet hatására, de eze

Olvasástörténet - Az emberi művelődés történetében a nyomtatott könyvet évezredekkel előzték meg a kézzel írott könyv különféle fajtái: az agyagtáblák, a bambuszkötegek, a selyem- és papírtekercsek, pergamentekercsek, majd a pergam

Könyvek az olvasásról - Az olvasással sok diszciplína foglalkozik: a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a kommunikációtan, a pszichológia, a pszicholingvisztika, a szociológia, a szociolingvisztika, a kultúrtörténet, a pedagógia, a módszer

Fórumok - Az olvasás közösséget teremt? Ezt többféleképpen is értelmezhetjük. Olvasáson érthetjük azt, hogy kikapcsolódásképpen elővesszük kedvenc könyvünket, és minden nap olvasunk belőle. Ezt az élményt, vagy véleményünket mego