Active profiles count : 1325575

Main page >> Game >> Games >> Sudoku

Magyar nyelvű oldalak - A sudoku egy olyan 9x9 -es nagy négyzetrács, mely 9 db 3x3-as kisebb négyzetrácsból épül fel. Ebbe a 81 négyzetbe kell beírni a hiányzó számokat 1-től 9-ig úgy, hogy mind a kilenc kis négyzetrácsban, valamint a nag

Online sudoku játék (magyar) - A játék célja, hogy minél rövidebb időn belül kitöltsd a táblát (9x9 nagyságú kockák) a hiányzó számokkal 1-től 9-ig úgy, hogy egy szám se ismétlődjön az oszlopban, sorban és a 9 négyzet (3x3 nagysá