Active profiles count : 1325575

Main page >> Training >> More Education >> Taneszkoz

Multimédiás oktató eszközök - A jövő de már a jelen tanulást segítő eszközei multimédiás megoldásokkal segítik az ismeretek elsajtosítását. A technika fejlődésével ezek a multimédiás taneszközök egyre kifinomultabbak és kreatíva

Szoftverek az oktatásban - A szoftverek, digitális tananyagok mára alapvető követelmény a tudás megfelelő elsajátításához.

Térképek az oktatásban - A térképek, tablók az oktatásban szükséges és látványos taneszközök.

Távoktatás - Tér- és időkorlátoktól független -, képzési forma, amely a tanítási tanulási folyamatot megszervezve hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat elérhetővé te

Környezetvédelemi taneszközök - A környezetvédelmi oktatás szükséges eszközei, segédleteit találhatja meg itt. legyen az multimédiás megoldás, vagy vizuális taneszköz.

Fizikai oktatóeszközök - A fizika tantárgyat, bemutató, oktató taneszköz forgalmazok, gyártok listája.

Kémiai oktatási eszközök

Iskolai bélyegzők - Iskolai bélyegzők, mely tanulóknak, tanároknak egyaránt egyszerűsítik a mindennapjaikat.

Óvodai kellékek - Az óvoda utolsó évében a Intézménylátogatás kötelező jellegű. A tanulás első szigorúbban vett fázisa, mely bár játékos taneszközöket igényel mégis az életkorhoz képest sokszor komoly feladatokat rejt magában.

Testnevelés, sport taneszközök - A testneveléshez számos taneszköz, berendezés fontos része az oktatásnak. Maga testnevelés is egyre jobban elismert tanulást segítő serkentő tevékenységhez tartozik.

Zene, tánc oktató eszközök

Elektronika taneszközök - Az elektronika tantárgyat, bemutató, oktató taneszköz forgalmazok, gyártok listája.

Történelemet oktató taneszköz - A történelem tantárgyat, bemutató, oktató taneszköz forgalmazok, gyártok listája.

Biológia kellékek - A biológia tantárgyat, bemutató, oktató taneszköz forgalmazok, gyártok listája.