Active profiles count : 1325575

Main page >> Culture >> Literature >> vorosmartymihaly

Vörösmarty életrajzok - életrajza, művei, képek, elemzések, oktatási intézmények, kortársai, ismertebb művei: Szózat, Csongor és Tünde, Czillei és a Hunyadiak, Zalán futása, A vén cigány, Életrajz, Enciklopedia, Életrajz németül, B?

MEK

Elemzések - elemzések, idézetek, Csongor és Tünde elemzése, versei, műveinek, Elemzések, Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése, Idézetek Vörösmartytól, Irodalmunk nagyjairól, Szajbély Mihály Műhelytanulmány, Szép Ilonka , Tűn

Cikkek - Írások Vörösmartyról - Darai Lajos, Legeza Ilona könyvismertetője, Megzenésített versek, Mítoszteremtés, Márai Sándor Nemzeti nagyjaink, Új ember, Vidéki Színházak Találkozója, baráti kapcsolatai, örténetfilozófiája, Versol

Könyvek, Cd-k - könyvek, Cd-k, Alexandra ONLINE, Osiris klasszikusok, Régi könyvek, Holnap kiadó, művek

Kortársai - kortársai, Csokonai Vitéz Mihály, Eötvös József, Kisfaludy Károly, Liszt Ferenc, Petőfi Sándor, Toldy Ferenc

Képek, Szobrok - képek, szobrok, Csajághy Laura, Képek a magyar irodalomból, képsorozat, sírhelye, Szép Ilonka sírja, Szép Ilonka sorozat, szobor Bonyhádon, szobor Budapest, V. kerület, szobor Nyírkátán, emlékmű, szobrának története