Active profiles count : 1325575

Main page >> Training >> Educational Institutions >> Waldorf

Extra Lesson - Az Extra Lesson a Waldorf-pedagógia alapjain nyugvó segítő-fejlesztő eljárás, mely viselkedési és tanulási zavarok leküzdésében segít.